Velkommen til Barnehageportalen!

Nye søknader
Fram til 16. desember tar vi ikke i mot nye søknader. Dette er fordi vi jobber med datasystemene på grunn av kommunesammenslåingen. Fra 16. desember kan søknader legges inn via nye Sandefjord kommune. Da vil man kunne søke på alle barnehagene i vår nye kommune.

Søknader inne på ventelisten
Alle som har lagt inn søknad på ventelisten vil få e-post med beskjed om at ny søknad må legges inn via nye Sandefjord kommune.

Barnehageopptak 2017 for barn fra Vear - Tønsberg kommune
Søknadsfristen for barnehageopptak er 1. februar 2017 og gjelder ledige plasser fra august. Søkere i Vearområdet som vil høre til Tønsberg kommune fra 01.01.17, må søke innen fristen i Tønsberg. Ekely barnehage og Sigridløkka barnehage vil tilhøre Tønsberg kommune fra 2017. Se Tønsberg kommunes hjemmeside for ytterligere informasjon.

Endre plass eller si opp
For å endre plasstype eller si opp plassen må du være innlogget.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID/BankID)
Les mer om ID-porten her: Informasjon om ID-porten